Basar

Hovedkorps
Antrekk: Uniform. Ps. husk slips

Hovedkorpset møter kl. 12:45 for oppvarming (spiller konsert 13:30)

De i juniorkorpset som vil være med på hovedkorpset sin konsert og spille marsjene (er frivillig)
må også møte kl. 12:45 for oppvarming.

Juniorkorps
Antrekk: Uniform. Ps. husk slips

Oppmøte senest kl. 14:00 for oppvarming for juniorkorpset. (konsert kl. 14:30)

Aspiranter
Antrekk: Antrekk rød Manstad skolekorps T-skjorte og svart / mørk bukse
Aspirantene som skal være med å spille på basaren møtes kl 12.45 utenfor gymsalen på søndag 2/4.
Vi tar en gjennomkjøring av stykket vi skal spille.

Se programmet for basaren her.