Æresmedlem Vigdis Paulsen

Æresmedlem Vigdis Paulsen
Æresmedlem Vigdis Paulsen
Æresmedlem Vigdis Paulsen og leder Martin Lie foran Manstad skolekorps’ hovedkorps.

Vigdis Paulsen ble på basaren 2. april 2017 utnevnt til æresmedlem i Manstad Skolekorps.

Vigdis sitt mangeårige engasjement startet helt tilbake i 1989, og hun har vært med korpset helt fram til 2014, og i mer enn 20 år lagt ned utallige dugnadstimer.

Mellom 1993 og 1994 finanskomite / noteforvalter
Mellom 1994 og 2009 var hun korpsleder og materialforvalter
Mellom 2009 og 2014 noteforvalter

Vigdis åpner fortsatt dørene for oss når Lars Espen trenger en plass å overnatte, og er en sann korpsvenn med utrolig velvilje. Vi ønsker Vigdis velkommen som æresmedlem i Manstad skolekorps!