Velkommen til basar

Foto: "Kaffekanne og årer" av Redningsselskapet. CC BY-NC-SA 2.0

Tradisjon tro, arrangerer Manstad skolekorps også i år basar. Datoen er 15. april 2018 og programmet er som følger:

Program:

Kl. 13.00 Basaren åpner
Kl. 13.30 Hovedkorps
Dirigent: Lars Espen Rath Vestad.
Kl. 14.15 Aspirantkorps
Dirigent: Hege Iversen
Kl. 14.40 Drilloppvisning
Instruktør: Christine Lund
Kl. 16.00 Onsømusikken
Kl. 16.45 Juniorkorps
Dirigent: Henny Aasheim Johansen
Kl. 17.00 Trekning